Tarieven

Al onze kramen meten 4 x 1 meter en zijn voorzien van een afdak. Indien u  extra ruimte naast de kraam wenst, dan kunt u dit op uw inschrijfformulier aangeven. Kapverlengers en uitbouwen van de kraam wordt niet toegestaan.

Het verschuldigde marktgeld moet bij het melden worden voldaan of verrekend met de gestorte borg.

Borgsysteem
Voor aanvang van de markt dient u een borg van  € 50,= te hebben gestort. Na uw boeking ontvangt u binnen een week een bevestiging met daarin het verzoek een borg te storten van € 50,= op rekening IBAN NL10 ABNA 0245622713 t.n.v.  Stichting Reuring in de Stad Hengelo.Deze borg wordt op dag van de markt verrekend met uw betaling. 

LET OP: GEEN BORG BETAALD? DAN WORDT UW RESERVERING NIET MEEGENOMEN IN DE MARKTINDELING! 
Wij sturen geen facturen, na uw betaling ontvangt u op de markt bij het melden een kwitantie voor de betreffende markt.

Tarieven voor de verschillende standhouders:

Food producten
 € 70,-- per plaats

Commerciële warenmarkt
1 kraam 50,--, 2 kramen € 90,--, 
Grondplaats € 15,--per meter (minimaal 2 meter en maximaal 2 meter diep)

Niet-commerciële warenmarkt
instellingen, verenigingen, kunstenaars, hobbyisten, enz. (ZONDER de mogelijkheid om kosten op te voeren en BTW te verrekenen!)
1 kraam € 35,-- 2 kramen € 60,-- 
Grondplaats € 7,50 per meter (minimaal 2 meter en maximaal 2 meter diep)

Toeslagen voor alle standhouders:
Toeslag voor electra € 10,--per kraam 16 amp  (blauwe stekker)
Toeslag extra stroomverbruik (alleen in het geval de organisatie gebruikt maakt van een huuraggregaat)
€ 10,--of € 20,--

Alle genoemde bedragen zij inclusief 21% BTW.


MARKTVOORWAARDEN:
 

 • ​Iedere deelnemer is verplicht zorg te dragen voor een historisch kostuum, het liefst voorzien van een hoofddeksel.

AAN- EN AFMELDEN:

 • Aanmeldingen en Afmelden/annuleren altijd schriftelijk: Aanmeldingen dienen schriftelijk te worden gedaan (brief of e-mail), via ons eigen inschrijfformulier of op de website.

 • Aanmelden kan tot vijf werkdagen voor aanvang van de markt. Daarna is het alleen mogelijk een vrijkomende plaats in overleg in te nemen. 

 • Enig recht op een plaats wordt pas verkregen na een schriftelijke bevestiging van onze kant en uw borgstorting.

ANNULEREN:

 • De (volledige) betalingsverplichting vervalt alleen wanneer u de markt 14 dagen voor aanvang, schriftelijk annuleert en deze middels een schriftelijke bevestiging van onze kant is bekrachtigd.
 • Annuleren in de periode veertien tot zes dagen voor de marktdag kost 50% van het standgeld.
 • Annuleren tot vijf dagen voor de marktdag, u betaalt 100% van het standgeld.

BETALINGEN:

 • Na uw boeking ontvangt u binnen een week een bevestiging met daarin het verzoek een borg te storten van € 50,= op rekening IBAN  NL10 ABNA 0245622713 t.n.v.  Stichting Reuring in de Stad Hengelo.
  Vermeld bij uw storting het bevestigings nummer. Deze borg wordt verrekend met uw standgeld.
 • Indien de borg niet is betaald wordt uw inschrijving niet verwerkt bij  het indelen van de standplaatsen. GEEN BORG = GEEN PLAATS.
 • Wij versturen geen facturen. Uitsluitend op de markt ontvangt u een kwitantie voor het door u betaalde staangeld.
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. U neemt deel aan de markten op eigen risico. Daarnaast kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.

VOOR AANVANG VAN DE MARKT:

 • Ambulante handelaren (commerciële handelaren) dienen te beschikken over een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Alle deelnemers moeten een geldige (markt)WA verzekering hebben afgestolen.
 • Deze documenten dient u bij u te hebben zodat zij getoond kunnen worden zijn tijdens de markt.
 • Elke deelnemer is tijdens de markten uiterlijk een uur voor aanvang van de markt aanwezig.
 • Kramen die zonder tegenbericht van de huurder leeg blijven vervallen aan de organisatie. Alle eventueel komende markten worden geannuleerd en de deelnemer wordt uitgesloten van verdere deelname. De betaalde borg wordt verrekend met het verschuldigde standgeld.
 • Het is niet toegestaan om plaatsen en/of kramen door te verkopen, verhuren of verpachten aan andere deelnemers.
 • Het is niet mogelijk uw auto achter de kraam te parkeren. Na het lossen bij uw kraam dient uw auto  voor aanvang van de markt van het marktterrein weg te zijn.

TIJDENS HET INRICHTEN VAN UW KRAAM:

 • Houd de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s of zorg dat uw lostijd zo kort mogelijk is. (voor uw standplaats is een hulpverlenings route)
 • Het artikel waarmee u inschrijft is gelijk aan het artikel wat u op de markt aanbiedt.
 • Wanneer u een stroomvoorziening wenst, dient u dit aan te geven bij uw inschrijving.

TIJDENS DE MARKT:

 • Aanwijzingen van de organisatie dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van de markt zonder restitutie van reeds betaalde marktgelden.
 • Het aanbieden van etenswaren dient overeenkomstig de door de overheid gestelde eisen te geschieden.
 • Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de markt de kramen te ontruimen, wanneer wij dit constateren zullen wij u uit ons deelnemersbestand schrappen.
 • Uiterlijk een uur na afloop van de markt dient uw kraam leeg te zijn.

NA AFLOOP VAN DE MARKT:

 • Alle vuilnis/afval dient na afloop door u zelf te worden opgeruimd. Wanneer geconstateerd wordt dat u afval heeft laten liggen, brengen wij u € 50,= in rekening ter dekking van de opruimkosten..
 • Houd rekening met uw collega’s wanneer u de auto haalt.

Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.

Voor het boeken van markten gebruikt u de link "Standplaats innemen".