Contact
 

Stichting  REURING in de Stad
 

  • mobiel nummer 06-51356597
  • e-mailadres 150jaar@reuringindestad.nl
  • Bankrelatie: IBAN NL60 ABNA 0469125624 t.n.v.  Stichting Reuring in de Stad.