Neem een standplaats in tijdens Reuring in de Stad.
 

Er zijn nog enkele standplaatsen vrij die ingenomen kunnen worden door verenigingen, hobbyisten of bedrijven.

 

Wanneer U  een standplaats wilt innemen of op een andere manier iets wil presenteren, dan kunt u zich inschrijven via deze website. Aanmelding is geen garantie voor een plaats. Dit gaat in volgorde van aanmelding waarbij door de organisatie gekeken wordt naar een zo goed mogelijke passende handel en verdeling van het assortiment aangeboden producten.

Belangrijk;
Iedere deelnemer is verplicht zorg te dragen voor een verzorgd historisch kostuum, het liefst voorzien van een hoofddeksel.