REURING in de Stad afgelast.

 


Op zaterdag 7 mei 2022 is er weer REURING in de Stad.

 

Helaas hebben wij als organisatie moeten besluiten om de 5e editie van Reuring in de stad, die gepland stond op zaterdag 8 mei 2021, af te lasten. Dit besluit hebben wij moeten nemen door de extra maatregelen die zijn getroffen rondom COVID-19 (Corona). Het bestuur betreurt het, maar het staat voor ons als organisatie buiten kijf dat de volksgezondheid en daarmee ook de gezondheid van alle deelnemers, bezoekers, vrijwilligers en alle andere betrokkenen op de eerste plaats komt.

 

Het evenement is door zijn omvang niet gemakkelijk om op korte termijn te verplaatsen naar een andere datum. Daarom hebben wij ervoor gekozen om onszelf meer tijd en ruimte te geven om een nog mooiere, volgende editie te organiseren. En deze staat gepland op zaterdag 7 mei 2022.

 

Wij hopen u dan ook weer te mogen begroeten als deelnemer, bezoeker, vrijwilliger, organisatie of vereniging.

Namens het bestuur van de Stichting Reuring in de Stad

 

Erik Harmsen

 

 

Voor overige vragen kunt u mailen naar:  150jaar@reuringindestad.nl

 Op de hoogte blijven van het evenement. Like dan onze facebookpagina.